ادبیات

3 Results / Page 1 of 1


Background
در بین پیامبران جرجیس را انتخاب کرد
شهرالمثل
play_arrow
share playlist_add
close
  • 95

پادکست

پادکست ضرب المثل بین همه پیامبران جرجیس را انتخاب کرد

مجتبی شایسته ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

پادکست ضرب المثل بین همه پیامبران جرجیس را برگرفته از کتاب امثال و حکم از انتشارات سنایی می باشد که به همت گروه هیواد تولید شده است. ضرب المثل ها چکیده‌ی افکار و عقاید ملت هاست که متأثر از اوضاع و احوال اجتماع می باشد. امثال و حکم جملات کوتاهی […]

شهرالمثل
play_arrow
share playlist_add
close
  • 883

بهترین پادکست‌های ضرب المثل

پادکست ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

رادیو هیواد ۰۳ فروردین ۱۴۰۰

پادکست ضرب المثل شتر دیدی ندیدی از سری برنامه شهر المثل به تاریخچه ضرب المثل شتر دیدی ندیدی پرداخته است ، که برداشتی آزاد از کتاب ریشه های تاریخی امثال الحکم شادروان پرتوی آملی می باشد .ضرب المثل ها تاریخچه فرهنگ عامیانه هر ملت و فرهنگ است که پرداخته نشدن […]

شهرالمثل
play_arrow
share playlist_add
close
  • 547

بهترین پادکست‌های فارسی ادبیات

پادکست ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت

رادیو هیواد ۰۱ فروردین ۱۴۰۰

پادکست ضرب المثل خر ما از کرگی دم نداشت برگرفته از کتاب امثال و حکم از انتشارات سنایی می باشد که به همت گروه هیواد تولید شده است. ضرب المثل ها چکیده‌ی افکار و عقاید ملت هاست که متأثر از اوضاع و احوال اجتماع می باشد. امثال و حکم جملات […]