برداشت خوانی

3 Results / Page 1 of 1


Background
پادکست ایران و انقلاب
play_arrow
share playlist_add
close
  • 13

تاریخی

اپیزود ۱۵ – ساختار بازار در قاجار

مجتبی شایسته ۲۴ دی ۱۴۰۱

اپیزود پانزدهم پادکست ایران و انقلاب، بخش دوم از دومین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه و ساختار بازار در زمان قاجار را بررسی می کند. ورود محصولات خارجی اولین عامل به خطر افتادن بقای بازرگانان و تاجرها بود. اما دومین عامل که سبب شد قشر متوسط سنتی با نابودی روبرو […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 9

پادکست

اپیزود ۱۳ – اصلاحات پس از امیرکبیر

مجتبی شایسته ۱۰ دی ۱۴۰۱

اپیزود سیزدهم پادکست ایران و انقلاب، بخش پایانی اولین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه را بررسی می کند. اصلاحات پس از امیرکبیر چطور شکل گرفت؟ درآمدهای حاصل از فروش امتیازات انخصاری به اروپاییان و روسیه بجای هزینه در توسعه زیرساخت کشور، خرج مصارف غیر ضرور دربار شد. به طور مثال […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 8

پادکست

اپیزود ۱۲ – امیرکبیر و دومین دوره اصلاحات

مجتبی شایسته ۰۳ دی ۱۴۰۱

اپیزود دوازدهم پادکست ایران و انقلاب، دومین دوره اصلاحات در سده نوزدهم به رهبری امیرکبیر را بررسی می کند. ما در ادامه اپیزود قبل به بررسی اولین عامل تاثیرگذار در انقلاب مشروطه می پردازیم. در اپیزود قبل اولین دوره اصلاحات، به رهبری عباس میرزا و سرنوشت تلخ او را بررسی […]