نمایشنامه رادیویی

6 Results / Page 1 of 1


Background
نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 20

فرهنگ و هنر

اپیزود ششم نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

اپیزود ششم نمایشنامه رادیویی زبره، ششمین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]

نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 14

فرهنگ و هنر

اپیزود پنجم نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اپیزود پنجم نمایشنامه رادیویی زبره، پنجمین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]

نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 12

فرهنگ و هنر

اپیزود چهارم نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

اپیزود چهارم نمایشنامه رادیویی زبره، چهارمین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]

نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 7

فرهنگ و هنر

اپیزود سوم نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

اپیزود سوم نمایشنامه رادیویی زبره، سومین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]

نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 21

فرهنگ و هنر

اپیزود دوم نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

اپیزود دوم نمایشنامه رادیویی زبره، دومین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]

نمایشنامه رادیویی زبره
play_arrow
share playlist_add
close
  • 23

فرهنگ و هنر

اپیزود اول نمایشنامه رادیویی زبره

آیه آقاخانی ۰۳ اسفند ۱۴۰۰

اپیزود اول نمایشنامه رادیویی زبره، اولین قسمت از یک نمایشنامه رادیویی ۶ قسمته می باشد. زبره یک نمایشنامه تئاتر هست که در سراسر کشور اجراهای جذاب و متفاوتی داشته است. این نمایشنامه با همکاری نویسنده این اثر و بازنویسی و باز طراحی آن در گروه رسانه ای هیواد به صورت […]