Sounds

83 Results / Page 3 of 10


Background
اعتراض روستاییان در مشروطه
تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 10

پادکست

اپیزود ۱۷ – اعتراض روستاییان در مشروطه – زندگی سید جمال

مجتبی شایسته ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

اپیزود هفدهم پادکست ایران و انقلاب، دو موضوع از اعتراض تا انقلاب و زندگی سید جمال افغانی (اسد آبادی) را روایت می کند. بخش از اعتراض تا انقلاب به علت شروع اعتراضات در زمان مشروطه می پردازد. ابتدا به علت اعتراض روستاییان پیش از مشروطه پرداخته و شرایط زندگی آن […]

تاثیر طبقه روشنفکر در انقلاب مشروطه
تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 10

پادکست

اپیزود ۱۶ – تاثیر طبقه روشنفکر در انقلاب مشروطه

مجتبی شایسته ۰۱ بهمن ۱۴۰۱

اپیزود شانزدهم پادکست ایران و انقلاب، تاثیر طبقه روشنفکر به عنوان سومین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه را بررسی می کند. همانطور که توی اپیزودهای قبل توضیح دادیم تاثیر غرب روی جامعه ایران در دوران مشروطه بسیار زیاد بود. بوجود اومدن طبقه روشنفکر یکی از اثرات ارتباط با غرب هست. […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 13

پادکست

اپیزود ۱۵ – ساختار بازار در قاجار

مجتبی شایسته ۲۴ دی ۱۴۰۱

اپیزود پانزدهم پادکست ایران و انقلاب، بخش دوم از دومین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه و ساختار بازار در زمان قاجار را بررسی می کند. ورود محصولات خارجی اولین عامل به خطر افتادن بقای بازرگانان و تاجرها بود. اما دومین عامل که سبب شد قشر متوسط سنتی با نابودی روبرو […]

نوذ طبقه متوسط سنتی
تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 11

پادکست

اپیزود ۱۴ – دومین عامل اثرگذار مشروطه: نفوذ طبقه متوسط سنتی

مجتبی شایسته ۱۷ دی ۱۴۰۱

اپیزود چهاردهم پادکست ایران و انقلاب، دومین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه یعنی نفوذ طبقه متوسط سنتی را بررسی می کند. بازار به عنوان بستر و خواستگاه طبقه متوسط اجتماعی شناخته می شود. نفوذ غرب باعث شکل گیری این طبقه به عنوان یک عامل اثرگذار در انقلاب شد. بازار در […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 9

تاریخی

اپیزود ۱۳ – اصلاحات پس از امیرکبیر

مجتبی شایسته ۱۰ دی ۱۴۰۱

اپیزود سیزدهم پادکست ایران و انقلاب، بخش پایانی اولین عامل اثرگذار در انقلاب مشروطه را بررسی می کند. اصلاحات پس از امیرکبیر چطور شکل گرفت؟ درآمدهای حاصل از فروش امتیازات انخصاری به اروپاییان و روسیه بجای هزینه در توسعه زیرساخت کشور، خرج مصارف غیر ضرور دربار شد. به طور مثال […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 8

پادکست

اپیزود ۱۲ – امیرکبیر و دومین دوره اصلاحات

مجتبی شایسته ۰۳ دی ۱۴۰۱

اپیزود دوازدهم پادکست ایران و انقلاب، دومین دوره اصلاحات در سده نوزدهم به رهبری امیرکبیر را بررسی می کند. ما در ادامه اپیزود قبل به بررسی اولین عامل تاثیرگذار در انقلاب مشروطه می پردازیم. در اپیزود قبل اولین دوره اصلاحات، به رهبری عباس میرزا و سرنوشت تلخ او را بررسی […]

پادکست عباس میرزا
تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 12

پادکست

اپیزود ۱۱ – اصلاحات عباس میرزا

مجتبی شایسته ۲۶ آذر ۱۴۰۱

اپیزود یازدهم پادکست ایران و انقلاب، به بررسی عوامل تاثیرگذار در انقلاب مشروطه و اصلاحات عباس میرزا می پردازد. ما تا اپیزود قبلی شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران را قبل از وقوع انقلاب مشروطه بررسی کردیم. در این اپیزود اولین بخش از بررسی عوامل تاثیرگذار در انقلاب مشروطه است. […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 11

پادکست

اپیزود ۱۰ – شیوه حکومت در قاجار

مجتبی شایسته ۱۹ آذر ۱۴۰۱

اپیزود دهم پادکست ایران و انقلاب، شیوه حکومت در قاجار و وظایف و رفتار پادشاهان قاجار در قبال مردم و مشکلات خارجی را بررسی می کند. دربار برای کنترل شرایط داخلی همچون دادگاه استیناف عمل می کرد. هرکس در دربار نفوذ داشت، رای دادگاه به نفع او صادر می شد. […]

تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • 8

پادکست

اپیزود ۹ – برخورد با معترضان – تفرقه بنداز و حکومت کن

مجتبی شایسته ۱۲ آذر ۱۴۰۱

اپیزود نهم پادکست ایران و انقلاب، آخرین سیاست پادشاهان قاجار در برخورد با معترضان را بررسی می کند. حکومت قاجار نیروی نظامی قدرتمند برای مدیریت آشوب ها و معترضان را نداشت. در نتیجه با سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن بیشتر معترضان را سرکوب می کرد. در نهایت وقتی موفق […]