آخرین پادکست‌های منتشر شده

ملی شدن صنعت نفت
play_arrow
share playlist_add
close
  • ۷

تاریخی

۸۱- ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت ۱۰- کاشانی و فدائیان اسلام

مجتبی شایسته ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

هشتادویکمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب داستان ترور هژیر به دست فدائیان، نقش کاشانی در سیاست ایران و ارتباط او با فدائیان اسلام را روایت می‌کند. فدائیان یک گروه بنیادگرای اسلامی بود که افراد مختلفی را ترور کرده بود. اما فدائیان بعد از ترور هژیر زیرذره بین حاکمیت رفت و حسین امامی اعدام شد. عده‌ای می‌گفتند ترورها بدون حکم ارتداد مراجع نیست. کاشانی برجسته‌ترین روحانی فعال در دوران پهلوی به شما می‌رفت. او به انتقال سلطنت به رضاشاه رای مثبت می‌ده. آیت الله کاشانی به توصیه مرجع بزرگ اسلام یعنی آیت الله بروجردی مبنی بر دوری از سیاست گوش نکرد. […]

ادامه trending_flat

پادکست ایران و انقلاب
play_arrow
share playlist_add
close
  • ۱۷

تاریخی

۸۰- ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت ۹- تشکیل جبهه ملی ایران

مجتبی شایسته ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

هشتادمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب داستان اعتصاب مصدق در کاخ مرمر از زاویه‌های مختلف و تشکیل جبهه ملی ایران را روایت می‌کند. مصدق به همراه عده‌ای برای اعتراض به وضعیت انتخابات به سمت کاخ مرمر راهمپیمایی سکوت می‌کند. اما پس از پذیرش بررسی اعتراض آن‌ها توسط محمدرضاشاه، با ۲۰نفر از یارانش در حیاط کاخ مرمر تحصن می‌کنند. اما وقتی دیدند محمدرضاشاه پس از چند روز تقلب در انتخابات را قبول نمی‌کند، با شکست اعتصاب را تمام می‌کنند. در نتیجه هژیر توسط گروه فداییان اسلام ترور شد. ساعد انتخابات تهران را باطل کرد. نهمین ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت، […]

ادامه trending_flat

یاران مصدق
تاریخ، سیاست، اجتماع
play_arrow
share playlist_add
close
  • ۴

سیاسی

۷۹- ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت ۸- ارتش، نفت و یاران مصدق

مجتبی شایسته ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

هفتاد و نهمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب رخدادهای مجلس چهاردهم و شانزدهم که مستقیما در ملی شدن صنعت نفت تاثیر دارد را روایت می‌کند. در بخش دوم یاران مصدق در مجلس شانزدهم و همراهان او در ملی شدن صنعت نفت را روایت می کند. قدرت گرفتن ارتش به عنوان یکی از پایه‌های کودتا در مجلس چهاردهم بررسی می‌شود. از طرفی به بحران‌های نفتی که از سال ۱۳۲۳ در ایران آغاز شد می‌|ردازیم. پس از آن مشاوران مصدق در مسیر ملی شدن صنعت نفت را معرفی میکنیم. هشتمین ویژه برنامه ملی شدن صنعت نفت، روایتی از آشنایی با یاران مصدق […]

ادامه trending_flat

بدون وقفه پادکست بشنویم

[mc4wp_form id=”435″]

Background